หน้าแรก > Resource Persons > ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก ตอนจบ

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก ตอนจบ

กุมภาพันธ์ 22, 2010 ใส่ความเห็น Go to comments

5. ภาพยนตร์ในปัจจุบัน (ค.ศ. 1965-ปัจจุบัน)

ในระยะ 2 ทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น ปรากฏว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีแนวโน้มไปในเรื่องของชาตินิยมเป็นสำคัญ ทว่าหลังจาก ค.ศ.1965 เป็นต้นมาก็ได้เปลี่ยนแนวไปเป็นสากลนิยมมากขึ้น ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเนื่องด้วยการจัดจำหน่าย ที่เผยแพร่ไปทั่วโลกเท่านั้น หากแต่ในด้านการผลิตก็มีลักษณะเป็นสากลมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้กำกับอิตาเลียนอาจใช้ตัวแสดงที่เป็นอังกฤษ อิตาเลียน ฝรั่งเศส และเยอรมัน ร่วมแสดงในภาพยนตร์ที่ เป็นเรื่องของชาวเยอรมันก็เป็นได้ สิ่งเหล่านี้เป็นการทำลายกำแพงแห่งเชื้อชาติ และ วัฒนธรรมที่เคยเป็น เครื่องกีดขวางอยู่แต่เดิม

การที่กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ได้แก่คนหนุ่มสาวที่มีการศึกษานี่เอง ทำให้แนวโน้ม ของการสร้างภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดมีเนื้อหาและรูปแบบเช่นที่เราเห็นกันในปัจจุบัน ไม่มีการตีกรอบให้ผู้สร้าง อีกต่อไป แต่ว่ามีการกำหนดวุฒิภาวะของผู้ชมขึ้นมาแทน ในหนังยุคนี้บางทีฝ่ายธรรมะก็มิได้รับชัยชนะเสมอไป ชีวิตของตัวละครก็ไม่ได้ถูกต้องและดีงามไปเสียทั้งหมด จะว่ากันจริงๆ แล้วก็คือในชีวิตจริงนั้น ฐานะของ ความดี และความชั่วดูจะกลับตรงกันข้ามกับในอุดมคติ คนหนุ่มสาวยุคปัจจุบันตระหนักในข้อนี้ดี พวกเขา จึงเยาะหยันอุดมการณ์อันสวยงามที่หลุดออกจากปากนักการเมือง รวมทั้งความถูกต้อง งดงาม ในหนัง ยุคเก่าด้วย

ตัวเอกของหนังปัจจุบัน มักเป็นคนที่กบฏไม่พอใจสังคม เป็นผู้ทำลายภาพพจน์ของอุดมคติเก่าๆ แต่เขาจะให้คุณค่าต่อความจริงใจและประสบการณ์ทางเพศมากกว่าศีลธรรมจรรยาของพวกมือถือสากปากถือศีลทั้งหลาย

นอกจากแนวคิดและบุคลิกภาพของตัวละครที่มีลักษณะเป็นกบฏต่อสังคมแล้ว ฮอลลีวู้ดยังได้พัฒนา รูปแบบของภาพยนตร์ตามแบบยุโรป ซึ่งมีลักษณะเป็นนวกรรมใหม่ที่กบฏต่อรูปแบบเดิม ภาพยนตร์ในปัจจุบัน จึงอาจไม่เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลแต่ต้นจนจบ แต่จะเป็นเพียงประสบการณ์อุปมา ของภาพ เคลื่อนไหวที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ชม ผู้กำกับหนังยุคนี้สามารถเล่นกับเทคนิคต่างๆ ได้อย่างเสรี ทั้งในเรื่องของเวลา ช่วงเวลา ความต่อเนื่อง เช่นเดียวกับยุคหนังเงียบ และยังพัฒนากว่า ในแง่การใช้กล้อง การบันทึกเสียง ตลอดจนเทคนิคการตัดต่อและการทำเทคนิคพิเศษต่างๆ

ราวปี 1970 อุตสาหกรรมภาพยนตร์สหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ต่างก็ได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลง ไปทั้งด้านศิลปะและธุรกิจ ฮอลลีวู้ดมิได้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสหรัฐฯ อีกต่อไป เพราะภาพยนตร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่ไปถ่ายทำกันในนิวยอร์ก เม็กซิโก และยุโรป ตลอดจนดินแดนอื่นๆ ที่มิใช่ศูนย์กลางของอาณาจักรภาพยนตร์ (และที่จริงฮอลลีวู้ดก็ได้กลายเป็นแหล่งผลิต เพื่อโทรทัศน์ มากกว่าด้วย) อย่างไรก็ดี ด้วยความตั้งใจของผู้กำกับฯ ด้วยความสนใจและคำวิพากย์วิจารณ์ จากผู้ชมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง งานสร้างภาพยนตร์ในปัจจุบันจึงพัฒนาขึ้นเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่ง มากว่าจะเป็นเพียงสื่อเพื่อการบันเทิงจากระบบอุตสาหกรรมเช่นที่เป็นมา

นอกจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเนื้อหาและกระบวนการผลิตแล้ว ทางด้านการจัดจำหน่าย ภาพยนตร์โยเฉพาะของฮอลลีวู้ดก็ยังเปลี่ยนไปด้วย ทั้งนี้สืบเนื่องจากปัญหาการเกิดขึ้นของภาพยนตร์ อิเล็กทรอนิค หรือวีดีโอเทปที่ดูท่าว่าจะเข้ามาคุกคามความมั่นคงของการสร้างภาพยนตร์ตลอดจนโรงฉายภาพยนตร์ เพราะประชาชนใช้วิธีบันทึกภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์แลกเปลี่ยนกันดู รวมทั้งมีการลักลอบ บันทึก ภาพยนตร์ที่ฉายอยู่ตามโรงออกจำหน่ายเป็นธุรกิจ

แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่ปี ผู้สร้างภาพยนตร์ก็เริ่มมองเห็นว่าวีดีโอเทปคือเครื่องมือ ที่จะเปิดตลาด จัดจำหน่ายแห่งใหม่ให้กับภาพยนตร์ อีกทั้งประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายเทปลักลอบที่คุณภาพต่ำมาก ดังนั้น บริษัทภาพยนตร์จึงเปิดกิจการอัดภาพยนตร์ของตนลงวีดีโอเทปออกจำหน่าย บางบริษัท เช่น ทเวนตี เซ็นจูรี ฟ้อกซ ก็ร่วมทุนกับสถานีโทรทัศน์ ซี.บี.เอส. เพื่อจัดจำหน่ายวีดีโอเทปภาพยนตร์เรื่อง และก็กลายเป็น ผู้จัดจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดไป

ด้วยเหตุนี้เอง ความคิดที่ว่าภาพยนตร์จะต้องสลายไปเพราะมีวีดีโอเทปมาแทนที่จึงไม่เป็นจริง นอกจากนี้คุณภาพที่แตกต่างกันระหว่างฟิล์มภาพยนตร์กับเทปโทรทัศน์ก็ทำให้ภาพยนตร์สามารถบันทึก ภาพได้ละเอียดประณีตกว่า ด้วยเหตุนี้ รายการภาพยนตร์ทางโทรทัศน์ส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ รวมถึงมิวสิควีดีโอ ก็ยังถ่ายทำเป็นภาพยนตร์ก่อน แล้วจึงถ่ายทอดลงเทปโทรทัศน์ภายหลัง

ในทศวรรษ1980 และ1990 กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์มีอายุต่ำลงเรื่อยๆ ผู้กำกับฯ รุ่นใหม่ที่ประสบ ความสำเร็จมหาศาลก็เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่เช่นกัน ลักษณะของหนังส่วนใหญ่ในสองทศวรรษนี้ นอกจาก จะคงแนวคิดและบุคลิกของตัวละครเช่นเดียวกับในทศวรรษ 1970 แล้ว ยังพัฒนาขึ้นอย่างมาก ในด้านการ เล่นเทคนิคพิเศษต่างๆ ในหนังทั้งหนังประเภทนิยายวิทยาศาสตร์และแฟนตาซี หรือแม้จะเป็นหนังชีวิต หนังผจญภัย ลักษณะที่สมจริงมีเหตุผลถูกลดลงเป็นด้านรองโดยมุ่งให้ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ตาม จินตนาการของผู้สร้างที่สอดรับกับความต้องการของผู้ชมส่วนใหญ่ (ที่มีอายุน้อยลงทุกที) เป็นด้านหลัก หนังดังๆ ที่ถือว่าเป็นตัวแทนของหนังร่วมสมัยนี้ได้แก่ Star Wars (1977) ของ จอร์จ ลูคัส Raiders of the Lost Ark (1981) ของ สตีเว่น สปีลเบิร์ก, E.T. (1982) ของ สปิลเบิร์ก และ Batman (1989) ของ ทิม เบอร์ตัน เป็นต้น

Advertisements
หมวดหมู่:Resource Persons
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: